Resmi rapor: Çin ekolojik çevrede tarihi değişimler gerçekleştirdi

Çin Devlet Konseyi Bilgi Ofisi tarafından Salı günü yayınlanan orta dereceli refah konulu bir resmi rapora göre Çin, ekolojik çevresinde tarihi değişikliklere şahit oldu.

  • Yurt
  • 28 Eylül 2021 20:49
Resmi rapor: Çin ekolojik çevrede tarihi değişimler gerçekleştirdi

“Çin’in Yoksulluktan Refaha Destansı Yolculuğu” başlıklı resmi rapor, sağlam bir ekolojik çevrenin insanların refahına en kapsayıcı katkıyı yaptığını ve her açıdan orta dereceli refahın göze çarpan bir özelliği olduğunu kaydetti. Resmi rapora göre Çin, 2020 yılında gökyüzünü mavi, suları temiz tutma ve toprak kirliliği oluşturmama yolunda büyük başarılar elde ederek kirliliği önleme ve kontrol etmede güçlü bir ilerleme kaydetti.

İl düzeyinde veya üzerindeki kentlerde, günlerin yüzde 87’sinde iyi veya mükemmel hava kalitesine ulaşıldı. Kentteki halka ulaşan içme suyu kaynaklarının yüzde 94,5’e varan oranlardaki kısmı gerekli standartlara ulaştı. Resmi rapor, kirli tarım arazilerinin yaklaşık yüzde 90’ının ve kirli arazilerin yüzde 93’ünden fazlasının kullanım için güvenli hale getirildiğini belirtti.

Resmi rapor, ülkenin orman kaynaklarında en yüksek büyümeye ve dünyadaki en büyük insan yapımı orman alanına sahip olduğunu da kaydetti. 2020 yılının sonunda, orman örtüsü kara kütlesinin yüzde 23’üne, çayırların bitki örtüsü ise yüzde 56,1’e çıktı. Çin yeni enerji kullanımı ve enerji tasarrufunda ilerleme açısından da dünya lideri konumunda bulunuyor. 2015 ve 2020 yılları arasında GSYİH’ye oranla enerji tüketimi yüzde 13,2, karbon emisyonları ise yüzde 18,8 düştü. Resmi rapor, Çin’in tarihindeki en katı Çevre Koruma Yasası’nı çıkararak ve bir dizi başka yasa ve düzenlemeyi formüle ederek veya değiştirerek ülkenin ekolojik çevre konusunda başlıca alanlardaki tüm çevresel faktörleri kapsayan bir yasal çerçeve oluşturduğunu ifade etti.


    Paylaş:

    Siz de Yorum Yapın

    Yorumlar

    Henüz yorum yapılmadı.